Välkommen till Aleris Närsjukvård AB

Aleris förvärv av Proliva AB, ett bolag inom Praktikertjänstkoncernen där Praktikertjänst N.Ä.R.A. har ingått, slutfördes den 1 april 2020. Med anledning av samgåendet har därför Praktikertjänst N.Ä.R.A. ett nytt namn – Aleris Närsjukvård AB. Vi som möter dig är desamma och vi är fortfarande långsiktiga i vårt engagemang och har alltid dig som patienten och dina närstående i fokus.

Till vår nya webbplats